Aktuality

Komunálne voľby, konané dňa 10.11.2018

Informácia pre voliča/js/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Informacia pre voli__a(3)-75b03f.pdf

Určenie volebného obvodu pre obec Chvojnica, počtu poslancov, rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2018-2022/js/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Určenie úväzku a počet poslancov-9e2056.pdf

Oznámenie o počte obyvateľov k 10.8.2018/js/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Počet obyvateľov-80d148.pdf

Termíny na podanie kandidátnej listiny Kandidátne listiny spolu s vyhlásením kandidáta a nezvislý kandidát aj s podpisovou listinou treba podať nejneskôr do 11.9.2018 do rúk zapisovateľky miestnej volebnej komisie.

Nová preliezka pre deti na futbalovom ihrisku

Začíname práce na stavbe oplotenia kultúrneho domu

Dočasné presťahovanie spoločnej úradovne
Z dôvodu rekonštrukcie budovy Mestského úradu v Myjave bude Mestský úrad Myjava vrátane Spoločnej obecnej úradovne úplne uzavretý pre občanov od 26.7.2018  predbežne do konca septembra 2018.

Spoločná obecná úradovňa bude pre občanov k dispozícii od 30.7.2018 na adrese Trokanova ulica č.42/3 v Myjave- budova bývalého strojárskeho učilišťa – v priestoroch, kde sa v minulosti vydávali vodičské a občianske preukazy, cestovné pasy.

Telefonický kontakt na SOÚ bude zachovaný 034/6907211.

Úradné hodiny pre Spoločnú obecnú úradovňu zostanú zachované :

Pondelok, Utorok, Streda v čase od 8.00-16.00hod., piatok v čase od 7.00hod do 15.00hod. ŠTVRTOK ZOSTÁVA NESTRÁNKOVÝ DEŇ.

 

Brigáda na futbalovom ihrisku

Ďakujem za pomoc na brigáde pri začatí rekonštrukcie oplotenia na futbalovom ihrisku.

Roman Pleša, Jaroslav Lacuška,Zdenko Tvrdý, Gustav Gavač,Martin Kollár, Václav Půček, Filip Půček, Branislav Šiška

Domček pre deti je už na ihrisku

Poklady našich sadov " Víťazné vzorky"

Zber použitého potravinárskeho oleja

Obecný úrad V Chvojnici oznamuje občanom, že od 19.8.2016 si môžu na obecnom úrade vyzdvihnúť lieviky na zber použitého potravinárskeho oleja.

- kontajner na zber použitého oleja je umiestnený pri obchode 

- použitý olej je potrebné zbierať do čistých PET fliaš

- použitý olej nie je potrebné cediť

 

Žiadosť občanom

 

Žiadosť občanom.Obecný úrad v Chvojnici žiada občanov o separovanie plastových fliaš. Fľaše dávajte do igelitových vriec, ktoré treba pripraviť  k popolniciam vždy v deň vývozu odpadu. Tieto budú pozberané pracovníkmi obecného úradu pred alebo po vývoze odpadu. Fľaše môžu byť i s vrchnákmi v pôvodnom alebo skrčenom stave.Ďalej oznamujeme, že na vývoz septikov je možné použiť fekál obecného úradu v Chvojnici. Vývoz  treba vopred nahlásiť na obecnom úrade.  Ďakujeme.

Protipovodňový vozík už na Chvojnici