Aktuality

Chvojnický deň

Brigáda na Žalostinej

Všetkým , ktorí sa zúčastnili na brigáde na rozhľadni Žalostiná srdečne ďakujem.

                                                                                               starosta obce Marian Kollár

Podpora zatepľovania

Podpora zatepľovania rodinných domov

https://www.zatepluj.sk/

Koštovka slivovice 2016-výsledky
STOJÍME ZA HASIČMI
Protipovodňový vozík už na Chvojnici

Nový cestovný poriadok

Na základe rozhodnutia Trenčianskeho samosprávneho kraja  o redukcii výkonov v prímestskej autobusovej doprave Vám oznamujeme, že dňom 01.03.2015 vstúpi do platnosti nový cestovný poriadok autobusovej dopravy. Platný cestovný poriadok nájdete na www.sadtn.sk.

Žiadosť občanom

 

Žiadosť občanom.Obecný úrad v Chvojnici žiada občanov o separovanie plastových fliaš. Fľaše dávajte do igelitových vriec, ktoré treba pripraviť  k popolniciam vždy v deň vývozu odpadu. Tieto budú pozberané pracovníkmi obecného úradu pred alebo po vývoze odpadu. Fľaše môžu byť i s vrchnákmi v pôvodnom alebo skrčenom stave.Ďalej oznamujeme, že na vývoz septikov je možné použiť fekál obecného úradu v Chvojnici. Vývoz  treba vopred nahlásiť na obecnom úrade.  Ďakujeme.