Aktuality

oznam
Zápis detí do materskej školy OZNAM Základná škola s materskou školou Vrbovce podľa §3 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole vyhlasuje po dohode so zriaďovateľom zápis detí do materskej školy na školský rok 2017 – 2018. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2017 – 2018 si môžete vyzdvihnúť v materskej škole, alebo stiahnuť z webových stránok základnej školy s materskou školou Vrbovce. Vyplnené a lekárom potvrdené žiadosti spolu s tlačivom „Doplňujúce informácie o dieťati“, odovzdáva zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole od 9.mája do 12.mája 2017. Akceptované budú riadne vyplnené, lekárom potvrdené a v uvedenom termíne odovzdané žiadost
Stretnutie priateľov

Deň detí

Obecný úrad a Únia žien v Chvojnici pozývajú všetky deti , rodičov i ostatných obyvateľov na "Deň detí" , ktorý sa bude konať v sobotu 27.5.2017 o 14,30 hod. na miestnom ihrisku.

Zber použitého potravinárskeho oleja

Obecný úrad V Chvojnici oznamuje občanom, že od 19.8.2016 si môžu na obecnom úrade vyzdvihnúť lieviky na zber použitého potravinárskeho oleja.

- kontajner na zber použitého oleja je umiestnený pri obchode 

- použitý olej je potrebné zbierať do čistých PET fliaš

- použitý olej nie je potrebné cediť

 

Žiadosť občanom

 

Žiadosť občanom.Obecný úrad v Chvojnici žiada občanov o separovanie plastových fliaš. Fľaše dávajte do igelitových vriec, ktoré treba pripraviť  k popolniciam vždy v deň vývozu odpadu. Tieto budú pozberané pracovníkmi obecného úradu pred alebo po vývoze odpadu. Fľaše môžu byť i s vrchnákmi v pôvodnom alebo skrčenom stave.Ďalej oznamujeme, že na vývoz septikov je možné použiť fekál obecného úradu v Chvojnici. Vývoz  treba vopred nahlásiť na obecnom úrade.  Ďakujeme.

Protipovodňový vozík už na Chvojnici