Aktuality

Zverejnenie zoznamu

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja/js/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Zoznam zaregistrovanych kandidatov na predsedu TSK-536eaf.pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja/js/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Zoznam zaregistrovanych kandidatov VO3-ab3599.pdf

Pozvanie "Mesiac úcty k starším "

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie do volieb do orgánov samosprávnych krajov v r

obec@chvojnica.sk

Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Zber použitého potravinárskeho oleja

Obecný úrad V Chvojnici oznamuje občanom, že od 19.8.2016 si môžu na obecnom úrade vyzdvihnúť lieviky na zber použitého potravinárskeho oleja.

- kontajner na zber použitého oleja je umiestnený pri obchode 

- použitý olej je potrebné zbierať do čistých PET fliaš

- použitý olej nie je potrebné cediť

 

Žiadosť občanom

 

Žiadosť občanom.Obecný úrad v Chvojnici žiada občanov o separovanie plastových fliaš. Fľaše dávajte do igelitových vriec, ktoré treba pripraviť  k popolniciam vždy v deň vývozu odpadu. Tieto budú pozberané pracovníkmi obecného úradu pred alebo po vývoze odpadu. Fľaše môžu byť i s vrchnákmi v pôvodnom alebo skrčenom stave.Ďalej oznamujeme, že na vývoz septikov je možné použiť fekál obecného úradu v Chvojnici. Vývoz  treba vopred nahlásiť na obecnom úrade.  Ďakujeme.

Protipovodňový vozík už na Chvojnici