Aktuality

Stavanie mája

Dňa 30.4.2017 o 16.00 hod sa v našej obci uskutočni tradičné ručné stavanie mája.

Prídite priložiť ruku k dielu a spoločne podporme ľudovú tradíciu.

Občerstvenie a hudba sú pripravené.

Prerušenie dodávky energie

Vec: Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 26.04.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :
V čase od 09:00 hod. do 14:00 hod.:
LOKA BUČKOVÁ č. 105 LOKA HOŠTÁKOVCI č. 124 , 124/3802 LOKA JAZVINY č. 136 , 137/BL, 143, 212 LOKA MAJER č. 123 , 123/BL, 123/TS, 123/VE LOKA SALAŠE č. 110 LOKA U BALÁŽOV č. 128 , 128/BL, 129, 131, 132, 132/VE, 133, 134 LOKA U HRIVNÁKOV č. 103 , 104, 104/PR, 176, 176/TS, 178 LOKA U HRTÁNKOV č. 125 , 126/ZA, 127, 175 LOKA U JURASKOV č. 140 LOKA U MAJTÁNOV č. 102/VE LOKA U MARTIŠOV č. 100 , 100/VE, 191, 97, 98, 99 LOKA U NEČASOV č. 107 , 108, 109 LOKA U VLČKOV č. 118 , 119 LOKA U VOJTKOV č. 112 , 113, 114, 115/PR, 116, 117 LOKA U ZLOCHOV č. 120 , 121, 122
 
Zber použitého potravinárskeho oleja

Obecný úrad V Chvojnici oznamuje občanom, že od 19.8.2016 si môžu na obecnom úrade vyzdvihnúť lieviky na zber použitého potravinárskeho oleja.

- kontajner na zber použitého oleja je umiestnený pri obchode 

- použitý olej je potrebné zbierať do čistých PET fliaš

- použitý olej nie je potrebné cediť

 

Žiadosť občanom

 

Žiadosť občanom.Obecný úrad v Chvojnici žiada občanov o separovanie plastových fliaš. Fľaše dávajte do igelitových vriec, ktoré treba pripraviť  k popolniciam vždy v deň vývozu odpadu. Tieto budú pozberané pracovníkmi obecného úradu pred alebo po vývoze odpadu. Fľaše môžu byť i s vrchnákmi v pôvodnom alebo skrčenom stave.Ďalej oznamujeme, že na vývoz septikov je možné použiť fekál obecného úradu v Chvojnici. Vývoz  treba vopred nahlásiť na obecnom úrade.  Ďakujeme.

Protipovodňový vozík už na Chvojnici