Stavebné konanie

Dátum Názov Typ súboru Veľkosť súboru
05.05.2014 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby doc 47.5 kB
05.05.2014 Ohlásenie drobnej stavby doc 31 kB
05.05.2014 Ohlásenie stavebnej úpravy doc 29.5 kB
05.05.2014 Ohlásenie udržiavacích prác doc 30.5 kB
05.05.2014 Žiadosť o rozhodnutie zmeny v užívaní stavby doc 34 kB
05.05.2014 Žiadosť o stavebné povolenie doc 60 kB
05.05.2014 Žiadosť o stavebné povolenie dopravnej stavby doc 59 kB
05.05.2014 Žiadosť o vodoprávne povolenie doc 26.5 kB
05.05.2014 Žiadosť o výrub doc 35 kB
05.05.2014 Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením doc 44 kB