VZN

Dátum Názov Typ súboru Veľkosť súboru
13.02.2017 Požiarny poriadok obce doc 126 kB
14.12.2015 VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce docx 48.77 kB
14.12.2015 VZN o dani z nehnuteľnosti docx 259.47 kB
14.12.2015 VZN o iných poplatkoch docx 37.82 kB
14.12.2015 VZN o miestnych daniach docx 258.75 kB
14.12.2015 VZN o miestnom poplatku KO docx 261.7 kB
14.12.2015 VZN o nakladaní s KO a DSO docx 58.08 kB
02.03.2015 Prevádzkový poriadok doc 46.5 kB
02.03.2015 žiadosť o prenájom zasadačky doc 25.5 kB
02.03.2015 žiadosť o prenájom kultúrneho domu doc 25 kB
02.03.2015 cenník doc 25.5 kB
07.11.2014 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou docx 36.45 kB
05.05.2014 VZN o dani z nehnuteľnost 2014 doc 83 kB
05.05.2014 VZN o miestnom poplatku KO 2014 docx 290.8 kB
05.05.2014 VZN o miestnych daniach 2014 docx 287.56 kB
05.05.2014 VZN o podmienkach držania psov 2014 docx 286.19 kB
15.08.2011 VZN o iných poplatkoch 2011 doc 42 kB
05.05.2010 VZN o pohrebníctve doc 55.5 kB
05.10.2009 VZN o trhoviskách doc 42.5 kB
05.11.2004 VZN o majetku 2004 doc 69 kB