Životné prostredie

Dátum Názov Typ súboru Veľkosť súboru
04.11.2016 Žiadosť o uvedenie malého zdroja znečisťovania do prevádzky pdf 193.46 kB
04.11.2016 Žiadosť o vydanie súhlasu výrubu drevín pdf 351.8 kB
04.11.2016 Oznámenie o výrúbaní drevín pdf 487.25 kB