Jednota dôchodcov

Foto

Brigáda na cintoríne 2013

 

V mene obecného zastupiteľstva a hlavne v mene svojom sa chcem srdečne poďakovať všetkým občanom, ktorý sa zúčastnili brigád na cintoríne. Našli si čas a neváhali prísť urobiť niečo v prospech obce. Srdečne ďakujem. Starosta obce Marian Kollár

 

 

Video

Dôchodci divadlo

Prísaha

Odvoz predsedu 1

Odvoz predsedu 2

Preťahovanie

Tančeky

Bavíme sa 1

Bavíme sa 2

Bavíme sa 1