Kontakty

Obecný úrad, 906 06 Chvojnica 1

e-mail : obec@chvojnica.sk
telefón, fax: 00421 34 6283140

 

 

Marian Kollár, starosta obce
mobil : +421 908 758 273
email : starosta@chvojnica.sk

Dana Šišková, samostatný referent

 

 

 

Úradné hodiny

pondelok 7.00 hod. - 12.00 hod 13.00 hod. - 15.30 hod.
utorok 7.00 hod. - 12.00 hod 13.00 hod. - 15.30 hod.
streda 7.00 hod. - 12.00 hod 13.00 hod. - 15.30 hod.
štvrtok 7.00 hod. - 12.00 hod 13.00 hod. - 15.30 hod.
piatok 7.00 hod. - 12.00 hod 13.00 hod. - 15.30 hod.

obedná prestávka od 12.00 hod. do 13.00 hod.

 

Miestna samospráva:

Zástupca starostu

Mgr. Roman Pleša, Chvojnica č. 95

Poslanci OZ

Mgr. Roman Pleša, Chvojnica č. 95

Anna Zonová, Chvojnica č. 181

Igor Mišík, Chvojnica č. 2

Gustáv Gavač, Chvojnica č. 214

Rudolf Pleša, Chvojnica č. 70

Kontrolór obce

Ing. Marián Mišík, Chvojnica č. 18