Kultúrny dom

Kultúrny dom o rozmeroch 1450 x813 cm hlavná sála

                                                  1450x230 cm vedlajšia sála

                                                   813x580 cm javisko

                                                   850x413 cm vstupná hala

                                                   590x487 cm miestnosť na zákusky a pod.

42 stolov

150 stoličiek

 

Kalendár obsadenosti KD

Rok 2016

9.1.2016 Zabíjačka
16.1.2016 Oslava
23.1.2016 Maškarný ples
6.2.2016 Rodičovský ples
13.2.2016 Poľovnícky ples
27.2.2016 Výročná schôdza Urbár
2.4.2016 Svadba
23.4.2016 Koštovka slivovice
30.4.2016 Stavanie mája
7.5.2016 Svadba
9.7.2016 Oslava
1.10.2016 Svadba
8.10.2016 Svadba
15.10.2016 Oslava
28.10.2016 Pos.Úcty k starším
5.11.2016 Oslava
   
   
   
   

Rok 2017

21.1.2017 Maškarný ples
28.1.2017 Poľovnícky ples
4.2.2017 Oslava
25.2.2017 Oslava
4.3.2017 Rodičovský ples