Zasadačka

Zasadačka- Obsadenosť

Rok 2016

27.1.2016 Spoločenstvo žien
29.1.2016 Posedenie dôchodci
20.2.2016 Turnaj Mariáš
28.2.2016 Výročná schôdza TJ Kopaničiar Chvojnica
5.3.2016 Parlamentné voľby
13.3.2016 Výročná schôdza DHZ
   
   
   
   

Zasadacia miestnosť na obecnom úrade o rozmeroch  

12 stolov

50 stoličiek